Skip to main content

Tutaj akurat u Karola Bratkowskiego, 12.11.2018 r.

To był bardzo ciekawy event o niesłychanie znaczącej nazwie „Samoutrudnianie – jak sobie nie przeszkadzać w osiąganiu sukcesu”